Ochotnicze Straże Pożarne

Cel szczegółowy: OSP w ……………………. (nazwa miejscowości)

 

 

DRUHNY I DRUHOWIE - ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE, ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH, PRZY SKŁADANIU PIT-u WPISZ NUMER

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2011 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.

  2. W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%”. Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np.  OSP w ……….. i  kod pocztowy.

Kontakt

Piotr Hulak

mail: 1procent@elubaczow.com

tel: 883 051 883

gg: 475959

Super sprawa! Daję lajka!