Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach

numer KRS: 0000357556

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

INFORMACJA z działalności Stowarzyszenia "Czas na pomoc" w Oleszycach 

Stowarzyszenie „ Czas na pomoc ” w Oleszycach zostało powołane do życia 14 kwietnia 2010 r. Powołanie zostało potwierdzone nadaniem numeru KRS w dniu 27 maja 2010 r.  Celem głównym Stowarzyszenia jest wspomaganie  i wyrównywanie szans zdolnej młodzieży  będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie najzdolniejszych uczniów. Poprzez nasze działanie chcemy wyzwolić kreatywność i inicjatywę społeczności lokalnej oraz zaszczepić na tutejszy grunt idee filantropii. Chcemy pokazać, że poprzez naukę, aktywność i ciągłe doskonalenie nasza oleszycka młodzież nie musi obawiać się startów w dorosłość.  

Wiemy jaką przyjemność sprawia praca z młodzieżą i wydawanie własnych pieniędzy na słuszny cel. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia udzielają się społecznie i za swój poświęcony czas nie pobierają żadnych wynagrodzeń. Każdy z członków Stowarzyszenia opłaca miesięczną składkę w wysokości 20,00 zł. a ponadto wpłaty dobrowolne zasilają również nasze konto. W pierwszym roku działalności zgromadziliśmy ponad 8 tys. zł.

Wypłaciliśmy stypendia w formie jednorazowych nagród  po 100,00 zł. w grudniu 2010 r. dla 17 uczniów i w lutym 2011r. dla 19 uczniów.  W IV kw.2011r. przeznaczyliśmy na wypłacone stypendia 3800,00 zł.  Ogółem wypłaciliśmy stypendia w kwocie 7400,00zł.   Wsparliśmy organizację  obchodów nadania szkole im. Jana Pawła II. Około 4,5 tys. zł. przeznaczyliśmy na organizację I etapu  projektu „ A to Polska właśnie” w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych z terenu gminy.  

W roku 2012 wypłaciliśmy ponownie stypendia po 100,00 zł. dla 26 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Oleszycach – razem 2600,00 zł. W partnerstwie z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury zrealizowaliśmy projekt wsparty przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą  „ Zakręceni w tyglu kultur ” . 

Projekt realizowany był w  okresie od 01.06.2012r. do 30.11.2012r. Całkowita wartość projektu wyniosła 58 890,00 zł. z czego własne środki finansowe Stowarzyszenia wyniosły 5834zł. 

Status organizacji OPP uzyskaliśmy w dniu 16.11.2012r. postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Kontakt

Piotr Hulak

mail: 1procent@elubaczow.com

tel: 883 051 883

gg: 475959

Super sprawa! Daję lajka!