Oliwia Czucha

NUMER KRS - 0000249753, Cel szczegółowy: Oliwia Czucha

Aby choroba nie odebrała dzieciom prawa do szczęścia i radości i aby mogły prowadzić życie jak najbardziej zbliżone do normalnego, a po nowotworowej traumie umiały się odnaleźć i spełnić swoje marzenia potrzebna jest pomoc. Jednym z takich dzieci potrzebujących wsparcia jest Oliwia Cucha, uczennica klasy czwartej Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie, u której lekarze wykryli chorobę nowotworową. Dotychczas Oliwka była pogodnym i pełnym życia dzieckiem. Obecnie poddawana jest bardzo intensywnemu leczeniu w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Można dokonać także darowizny wpłacając środki na konto bankowe
NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
76 1240 1109 1111 0010 1163 7630
w tytule przelewu koniecznie z dopiskiem "Oliwia Czucha"

Kontakt

Piotr Hulak

mail: 1procent@elubaczow.com

tel: 883 051 883

gg: 475959

Super sprawa! Daję lajka!